วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้ายพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย

โดยปกติแล้วมีการแบ่ง พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย ออกเป็น ๒ ประเภท คือเส้นด้ายใหญ่และพิมพ์เส้นด้ายเล็ก ซึ่งอาศัยเค้าโครงโดยรวมของพิมพ์ว่ามีความล่ำใหญ่หรือผอมบางต่างกัน แต่หากจะศึกษากันอย่างลึกซึ้งจะพบว่า พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย สามารถแบ่งแยกออกได้เป็น ๔ พิมพ์ ตามลักษณะใบหน้าลำตัว และการวางแขน ดังนี้


๑ พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ไหล่โค้ง ลักษณะของพระพิมพ์นี้ จะมีใบหน้าที่อูมใหญ่ การวางแขนโค้งมนข้างหนึ่งหักศอกเล็กน้อยอีกข้างหนึ่ง อกหนา ลำตัวค่อนข้างตรง
๒ พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ไหล่ตรง ลักษณะของพระพิมพ์นี้ จะมีใบหน้าที่อูมเรียวใหญ่ คล้ายผลมะตูมใหญ่ บริเวณพระอุระและช่วงไหล่จะแผ่กว้าง แนวไหล่เป็นเส้นตรง การวางแขนโค้งมนข้างนึ่ง หักศอกเล็กน้อยอีกข้างหนึ่ง อกหนาลำตัวค่อนข้างตรง พิมพ์นี้จะมีส่วนเนื้อเชื่อมระหว่างแขนหักศอกกับตักด้านซ้ายมือขององค์พระ
๓ พิมพ์เส้นด้ายไหล่โค้งหน้าเล็ก ลักษณะของพระพิมพ์นี้ จะมีใบหน้าค่อนข้างกลมเล็ก ลำพระองค์ผอม ช่วงพระอุระกับแขนแคบ การวาดแขนโค้งมน
๔ พิมพ์เส้นด้ายไหล่ตรงหน้าเล็กเรียว ลักษณะของพระพิมพ์นี้ จะมีใบหน้าค่อนข้างเรียว ผอม ลำพระองค์ใหญ่หนา เป็นทรงกระบอก การวางแขนขวาขององค์พระโค้งมน ส่วนแขนซ้ายมีทั้งโค้งหักศอกเล็กน้อย และแขนที่ค่อนข้างหักศอก

Tle.0819339076

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น