วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

น้ำทช่วง 18325 ตค 54


18 - 25 ตค 54 น้ำขึ้นว้นละครึ่งก้อนอิฐมอญ
เหลือประมาณ หนึ่งฝ่ามือ ถึงหน้าต่างบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น